Jolanta Nowak

Dyrektor Szkoły

Doktor nauk humanistycznych. Nauczyciel z wieloletnim stażem pedagogicznym. Swoje doświadczenie zdobywała w pracy z młodzieżą na różnych etapach edukacyjnych. Wieloletni nauczyciel liceum ogólnokształcącego, w latach 1999-2003 Dyrektor gimnazjum, a w kolejnych latach Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Mimo że z wykształcenia jest nauczycielem fizyki, to od wczesnych młodzieńczych lat pasjonowała się tańcem, a szczególnie tańcem ludowym. Już w czasach licealnych należała do ludowego zespołu, a w czasie studiów do Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” na Uniwersytecie Śląskim. Przez wiele lat tańczyła w zespole Pieśni i Tańca „Myszkowiacy”. Z tym właśnie zespołem koncertowała nie tylko w kraju, ale i zagranicą: we Francji, Hiszpanii czy na Węgrzech. Ukończyła Instruktorski kurs kwalifikacyjny z dziedziny tańca ludowego w Centrum Animacji i Kultury w Krakowie. Założyła Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Siewierskiej”, w którym to przez lata pełniła rolę kierownika i choreografa. Zespół ten zrzeszał uczniów szkół licealnych i gimnazjalnych. Koncertował w kraju i zagranicą. Od Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Siewierzu otrzymała nagrodę specjalną oraz „Podziękowanie za udział Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siewierskiej w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym na Węgrzech”.

Oprócz okazjonalnych występów, wraz z członkami zespołu organizowała Koncerty Charytatywne dla Dzieci Specjalnej Troski z Gołuchowic. Jako wyraz ogromnej wdzięczności za całe serce włożone w organizację koncertów, od Dyrekcji Ośrodka otrzymała „Podziękowanie za podjęcie inicjatywy i patronat nad organizacją koncertu świąteczno-noworocznego dla dzieci specjalnej troski z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołuchowicach”.

Za działalność artystyczną, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Siewierskiej” otrzymał w 2003 roku Nagrodę Starosty Będzińskiego w dziedzinie upowszechniania kultury.

Ta pasja taneczna zaowocowała utworzeniem w 2012 roku Niepublicznej Szkoły Baletowej Szkoły Sztuki Tańca „Arabesque” w Katowicach, a także publikacjami: „Śpiewała bym jo se – pieśni Zagłębia Dąbrowskiego”, „Gdzie jest wilk? Krótki przegląd wizerunków wilka w rodzimej tradycji ludowej”, „Tańcujemy krakowiaka” i innymi. Cała ta pasja i fascynacja tańcem ludowym zaowocowała napisaniem pracy doktorskiej na temat: „Zespoły Pieśni i Tańca działające w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie Polski Ludowej”, a następnie jej obroną na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Przewiń do góry