Program i cele

Impulsem do utworzenia Szkoły Baletowej Szkoły Sztuki Tańca Arabesque była zauważalna potrzeba edukacji w tym zakresie skierowana do dzieci i młodzieży naszego województwa.

Celem szkoły jest profesjonalne przygotowanie młodzieży do wykonywania zawodu tancerza w przyszłości.

Nasi absolwenci po ukończeniu Szkoły i uzyskaniu dyplomu mogą podjąć pracę zawodową w Polsce lub zagranicą bądź też kontynuować naukę na wyższych uczelniach artystycznych.    

Nauczając, realizujemy jednocześnie następujące zadania:

 • kształtujemy naturalne uzdolnienia taneczne dzieci,
 • wpływamy na opanowanie praktycznych i teoretycznych umiejętności w zakresie różnych technik, form i stylów tańca oraz pracy na scenie,
 • zwracamy uwagę na otwartość uczniów, ich wrażliwość na piękno oraz zdolność odczuwania i rozumienia wartości estetycznych,
 • stawiamy na rozwijanie pasji artystycznych dzieci,
 • wyrabiamy u uczniów nawyki samodzielności, dyscypliny, cierpliwości i wytrwałości w pracy,
 • przygotowujemy do obserwacji i analizy dzieł tanecznych,
 • nauczamy i przyzwyczajamy do zdrowej rywalizacji, jednocześnie dążąc do pozbycia się nieśmiałości,
 • kształtujemy umiejętność posługiwania się językiem tańca i świadomość własnego ciała,
 • uczymy prawidłowej organizacji własnego czasu,
 • wypracowujemy nawyki ciągłego samodoskonalenia zawodowego i świadomego dążenia do rozwoju zdolności artystycznych,
 • dajemy szansę na poznanie nowych przyjaciół i zdobycie umiejętności pracy w zespole.

Przewiń do góry