Szkoła baletowa
I etap przedszkolny

Aurorki, Bajaderki, Sylfidki

Jest to  pierwszy etap edukacyjny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Głównym celem jest rozbudzenie zamiłowania do tańca poprzez zabawę. Zapisując dziecko na balet, nie musi ono wykazywać wybitnych predyspozycji (ponieważ na tym etapie ciężko je jednoznacznie ocenić, gdyż kształtują się dopiero w późniejszych latach) -wystarczą chęci i systematyczność.

  • Aurorki – 3,4-latki,
  • Bajaderki – 5-latki,
  • Sylfidki – 6-latki.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwają odpowiednio:

  • dla Aurorek i Bajaderek 90 min. (2 x 45 min.),
  • dla Sylfidek 120 min. (2 x 45 min. + 30 min. akrobatyki)

Zajęcia dostosowane są do wieku dziecka, jak również do jego predyspozycji i zdolności. Staramy się zachęcić dzieci w tym wieku do zajęć ruchowych, rozbudzając ich zamiłowanie do tańca.  Przyjęcie do tych grup nie wymaga przeprowadzenia żadnego egzaminu. Dziecko może skorzystać z bezpłatnej LEKCJI PRÓBNEJ, po której nastąpi podjęcie przez Rodziców dziecka decyzji o kontynuacji.

Program

Program dydaktyczny oparty  jest na technice tańca klasycznego i ma na celu wykształcenie harmonii i estetyki ruchu. Dzieci uczą się wyczucia rytmu i koordynacji ruchowej,  jednocześnie wyrabiając wysoką sprawność fizyczną i nawyk prawidłowej postawy, która wpływa na ładną sylwetkę. Mają również zajęcia z elementami tańca współczesnego, improwizacji i akrobatyki. Za pomocą tańców integracyjnych, gier ruchowych i ćwiczeń psychologicznych uczymy samodzielnego rozwoju, twórczego myślenia oraz pokazujemy, jak wyzbyć się barier samokrytyki. Taniec stwarza doskonałe warunki do wszechstronnego rozwoju fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Dzieci biorą udział we wszystkich spektaklach szkolnych, dwa razy w roku przygotowując grupowe układy choreograficzne pod okiem Nauczyciela prowadzącego.

Zajęcia te:

  • wyrabiają u dzieci nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała;
  • rozwijają wdzięk i koordynację ruchową;
  • wpływają na umiejętność zapamiętywania sekwencji ruchowych, wyrabiając pamięć choreograficzną;
  • korygują nieprawidłowości postawy.

Kadra pedagogiczna

Przewiń do góry