Zapisz się!

  Formularz osobowy kandydatki/kandydata do Niepublicznej Szkoły Baletowej Szkoły Sztuki Tańca ARABESQUE w Katowicach.

  Miejsce prowadzenia zajęć Katowice, ul. Ordona 7

  Dane osobowe ucznia  UWAGA!!! Istnieje możliwość przejścia ucznia z innej szkoły do dowolnej klasy w naszej szkole, wówczas do formularza należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za oryginałem ostatniego świadectwa uzyskanego w szkole baletowej.

  Dane rodziców/opiekunów prawnych


  Pytania ankietowe

  Czy dziecko uczęszczało wcześniej na zajęcia tańca?  Przewiń do góry