Zapisz się!

  Formularz osobowy kandydatki/kandydata do Niepublicznej Szkoły Baletowej Szkoły Sztuki Tańca ARABESQUE w Katowicach.

  Miejsce prowadzenia zajęć Katowice, ul. Ordona 7

  Dane osobowe kandydata  UWAGA!!! Istnieje możliwość przejścia ucznia z innej szkoły do dowolnej klasy w naszej szkole, wówczas do formularza należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za oryginałem ostatniego świadectwa uzyskanego w szkole baletowej.

  Dane kontaktowe kandydata

  W przypadku osób niepełnoletnich podaj dane rodziców/opiekunów prawnych

  Pytania ankietowe

  Czy kandydat uczęszczał wcześniej na zajęcia tańca?  Przewiń do góry