Szkoła baletowa
II etap wczesnoszkolny

kl. I WS, II WS, III WS

Na drugim etapie edukacyjnym skierowanym do dzieci w wieku od 7-9 lat zorganizowaliśmy naukę wprowadzając:

  • I wczesnoszkolną klasę baletową – 7-latki;
  • II wczesnoszkolną klasę baletową – 8-latki;
  • III wczesnoszkolną klasę baletową – 9-latki.

Zajęcia dla tych klas odbywają się raz w tygodniu i trwają 3 godziny dydaktyczne (3x45min).

Przyjęcie do klas edukacji wczesnoszkolnej polega na badaniu przydatności, podczas którego sprawdzane są uzdolnienia muzyczne i predyspozycje fizyczne (nie dotyczy naszych uczennic, które w roku poprzednim uczęszczały do grupy Sylfidek). Do tych klas mogą być również przyjęte dzieci rok młodsze od wskazanych, jeśli wykazują ponadprzeciętne uzdolnienia w kierunku taneczno-muzycznym.

Kandydat może skorzystać z bezpłatnej LEKCJI PRÓBNEJ, po której nastąpi podjęcie przez Rodziców dziecka decyzji o kontynuacji.

Program

Uczniowie klas wczesnoszkolnych zostają wprowadzani w dalsze tajniki tańca klasycznego z dodatkiem elementów tańca współczesnego i akrobatyki. Rozwijają koordynację ruchową i wrażliwość na piękno ruchu. Doskonalą swoją sprawność fizyczną i poczucie rytmu. Uczą się również współdziałania w grupie, dzielenie się przestrzenią z innymi osobami oraz tworzenie ogólnej, miłej, sprzyjającej zajęciom atmosfery. Lekcje baletu obejmują ćwiczenia na podłodze, przy drążku, na środku sali oraz po przekątnej, również układy choreograficzne. Zdobywane podczas zajęć baletowych umiejętności stanowią podstawę wszystkich technik tanecznych niezbędnych do przygotowania występów scenicznych. Lekcje wzbogacane są o elementy z zakresu tańców ludowych, akrobatyki, jazzu, również elementów tańca flamenco.

Nauka wpływa na:

• nabycie ponadprzeciętnej sprawności fizycznej i zdolności ruchowych w ramach techniki tańca;
• wyrobienie samodzielności, wytrwałości w dążeniu do celu, skupienia i dyscypliny;
• umiejętność organizacji swojego czasu;
• wykształcenie poczucia zdrowej rywalizacji;
• wyzbycie się nieśmiałości;
• zdolność zapamiętywania;
• umiejętność prezentacji na scenie w artystyczny sposób.

Kadra pedagogiczna

Przewiń do góry