Szkoła Sztuki Tańca
„Arabesque”

Nabór do profesjonalnej szkoły w dziewięcioletnim cyklu kształcenia odbywa się poprzez badanie przydatności uczniów do podjęcia nauki. Przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku od 9-16 lat. W przesłuchaniu mogą również wziąć udział dzieci młodsze, dziewięcio- bądź nawet ośmioletnie, jeżeli wykazują ponadprzeciętne uzdolnienia w kierunku taneczno-muzycznym.

Nauka w Szkole Sztuki Tańca ARABESQUE trwa 9 lat i rozpoczyna się po ukończeniu przez dziecko III klasy szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych od 2 do 4 razy w tygodniu, co współgra czasowo z codziennym kształceniem w szkołach ogólnokształcących.

Na tym poziomie edukacyjnym przygotowujemy młodzież do wykonywania zawodu tancerza. Ukończenie szkoły kończy się zawodowym egzaminem dyplomowym, nadającym absolwentom tytuł zawodowy – TANCERZ.

Egzamin ten obejmuje przedmioty takie jak: taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec ludowy i charakterystyczny, a także ustny egzamin z zakresu wiedzy o tańcu. Przeprowadzony jest również egzamin sceniczny, który odbywa się na scenie sali widowiskowej przy zaproszonej publiczności. Ten ostatni występ jest pięknym zwieńczeniem całej edukacji, jednocześnie nagrodą za pracę, postępy, wykorzystane zdolności i zaangażowanie młodych adeptów sztuki tanecznej. Po zakończeniu nauki w naszej Szkole, absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w teatrach muzycznych, operach w kraju i na świecie, a także dalszego doskonalenia w sposób bardziej ukierunkowany (pedagogiczny, chorograficzny, artystyczny) na wyższych uczelniach muzycznych i teatralnych.   

Program 

Realizowany przez nas program szkolny na tym etapie edukacji przystaje do tego, który realizują Państwowe Szkoły Baletowe w całej Polsce i obejmuje następujące przedmioty:

 • taniec klasyczny;
 • taniec współczesny;
 • taniec ludowy i charakterystyczny;
 • taniec dawny;
 • partnerowanie;
 • techniki uzupełniające;
 • rytmika;
 • umuzykalnienie;
 • audycje muzyczne;
 • historia tańca;
 • zasady charakteryzacji.    

Lekcje baletowe urozmaicane są o wiele innych form ruchowych,  jak: joga, step, flamenco, tańce orientalne, jazz, modern dance, broadway dance czy floor work.

Podczas wielogodzinnych zajęć kładziemy nacisk na indywidualne podejście do każdego ucznia, uwzględniając jego zdolności, preferencje taneczne, wrażliwość emocjonalną, charakter i cechy osobowości.

Nauka daje:

 • umiejętność swobodnego posługiwania się licznymi technikami i stylami tanecznymi w sposób profesjonalny;
 • uzyskanie szerokiego warsztatu ruchowego i pełnej kontroli oraz operowania ciałem stanowiącym narzędzie pracy tancerza;
 • umiejętności pracy zespołowej, wyczucia w parze i w całej grupie;
 • niezbędne umiejętności w zakresie zachowania się na scenie i poza nią, rozgraniczając prywatność od scenicznych zachowań, przeznaczonych specjalnie do widowiska i występów przed publiką;
 • na koniec – niezliczone, piękne wspomnienia, które ugruntowują przyszłość młodego artysty i stanowią dla niego bogatą garść inspiracji, z których może korzystać w dorosłym życiu.

Kadra pedagogiczna

Przewiń do góry